• معرفی حوزه فنی و معماری:

  1. بازدید فنی از پروژه های متقاضی ایجاد یا تبدیل به تأسیسات گردشگری پس از تشکیل پرونده انجام شده در معاونت جهت طرح در کمیته فنی موافقت اولیه.
  2. بررسی نقشه های معماری ارائه شده از سوی متقاضیان بر اساس مصوبات کمیته فنی معاونت اولیه معاونت و درجه بندی و صدور موافقت اصولی و ابلاغ نقشه جهت ارائه پروانه ساختمانی.
  3. بررسی نقشه های معماری ارائه شده از سوی متقاضیان توسعه و بهسازی پروژه و صدور ابلاغ نقشه جهت اجراء.
   

  عملکرد:

  1. از اول سال جاری تاکنون تعداد 27 مورد بازدید بر اساس تقاضاهای واصله از متقاضیان جهت طرح در کمیته فنی موافقت اولیه معاونت انجام شده است.
  2. از اول سال جاری تاکنون پروژه های بررسی شده که اغلب به صدور ابلاغ نقشه منتهی شده است به تعداد 74 پروژه و مساحت مجموع عرصه حدود 58/644654 مترمربع و مساحت اعیان مجموع حدود 028/456122 مترمربع می باشد.
  3. تعداد 5 مورد بازدید فنی بمنظور ارائه مشاوره فنی به معاونت سرمایه گذاری و تأمین منابع جهت تصمیم گیری بر اساس تقاضای سرمایه گذار انجام شده است.

  بررسی تقاضاهای رسیده از سوی سرمایه گذاران جهت طرح در کمیته فنی معاونت:

  1. راهنمایی متقاضیان سرمایه گذاری و تشریح فرایند سرمایه گذاری جهت تشکیل پرونده.
  2. تشکیل پرونده .
  3. بررسی تقاضاهای رسیده از سوی سرمایه گذاران.
  4. بازدید فنی از پروژه های متقاضی ایجاد یا تبدیل به تأسیسات گردشگری.
  5. پیگیری تشکیل کمیته فنی و تنظیم صورتجلسه ها.
  6. ابلاغ نتیجه بررسی کمیته فنی معاونت (موافقت اولیه یا مخالفت) به متقاضیان.
  7. تنظیم و ارائه استعلام های 13 گانه از دستگاه های مربوطه.
  8. ارائه نامه درخواست نقشه به متقاضی در صورت مثبت بودن استعلام ها.
  9. کنترل نهایی پرونده متقاضیان بعد از تایید نقشه های معماری و قبل از ابلاغ موافقت اصولی .

  عملکرد:

  1. از اول سال جاری تاکنون تعداد 74 مورد تشکیل پرونده بر اساس تقاضاهای واصله از متقاضیان جهت طرح در کمیته فنی معاونت انجام شده است.
  2. تعداد 25 مورد بازدید فنی بمنظور طرح در کمیته فنی معاونت جهت تصمیم گیری بر اساس تقاضاهای سرمایه گذاران انجام شده است.
  3. از اول سال جاری تاکنون تعداد 23 مورد هتل، 2 مورد هتل آپارتمان، 11 مورد مهمانپذیر، 2 مورد زائر سرا، 6 مورد بین راهی و 15 مورد طرح گردشگری مورد موافقت قرار گرفته است.

   


   
لینک های مستقیم
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق