• تسهیلات

  تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری

  ردیف
  طرح های تأیید شده در
  ادارات شهرستان ها- (طرح)
  تعداد طرح های مصوب بانکی
  (طرح)
  مبلغ کل پرداختی توسط بانک های عامل
  تعداد اشتغال سامانه کارا-
  (نفر)
  1 703 392 11.158 میلیون تومان
  یازده میلیارد و صد و پنجاه و هشت هزار تومان
  650
   

   پروژه های سرمایه گذاری گردشگری در حوزه های میراث فرهنگی و صنایع دستی

  عملکرد حوزه تسهیلات و تأمین منابع

  عنوان تسهیلات طرح های معرفی شده تسهیلات دریافتی
  تعداد - طرح مبلغ (میلیارد تومان) تعداد - طرح مبلغ (میلیارد تومان)
  منابع سازمان (صندوق توسعه ملی و ...) 13 557 1 70
  منابع بهین یاب 71 178 27 78
  منابع اشتغال روستایی- عشایری 703 114 378 11
  منابع تبصره 18 - - - -
  جمع کل 787 849 406 159
   
   
   

  یارانه های سود تسهیلات

  یارانه ها معرفی شده یارانه دریافتی
  تعداد مبلغ (تومان) تعداد مبلغ (تومان)
  یارانه سازمان - - - -
  یارانه ارتقاء شاخص های اقتصادی- کمک های فنی اعتباری 35 طرح
   
  2.600.000.000
  (دو میلیارد و ششصد میلیون تومان)
  35 طرح
   
  2.600.000.000
  (دو میلیارد و ششصد میلیون تومان)
  جمع کل   2.600.000.000   2.600.000.000
   
   
   

   
لینک های مستقیم
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق